Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.06.2024

, Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 месец | 710

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование

420 7.5.2024 28.6.2024 2 ПОЧИСТВАЧ МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ СЛИВЕН основно

421 7.5.2024 28.6.2024 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно

422 7.5.2024 28.6.2024 2 ЛЕЯР СЛИВЕН основно

425 8.5.2024 28.6.2024 2 МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ СЛИВЕН средно

429 2.5.2024 1.7.2024 2 ИЗПЪЛНИТЕЛ-КАМЕРИЕР ОБЗОР средно

430 22.5.2024 1.7.2024 8 ИЗПЪЛНИТЕЛ-РАБОТНИК КУХНЯ ОБЗОР средно

441 16.5.2024 17.6.2024 4 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ/КАСИЕР СЛИВЕН средно

443 20.5.2024 21.6.2024 2 НАСТРОЙЧИК ММ С ЦПУ СЛИВЕН висше/средно

444 20.5.2024 21.6.2024 1 МЕНИДЖЪР КАЧЕСТВО СЛИВЕН висше

447 21.5.2024 28.6.2024 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР КОМБИНИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА СЛИВЕН средно

472 28.5.2024 28.6.2024 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ/КАСИЕР СЛИВЕН средно

476 28.5.2024 28.6.2024 1 ВОДАЧ, МОТОКАР СЛИВЕН средно

477 3.6.2024 14.6.2024 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ЧИСТЕНЕ НА ЗЪРНО СЛИВЕН средно

480 24.6.2024 14.6.2024 1 КАСИЕР-ДОМАКИН СЛИВЕН средно

483 3.6.2024 28.6.2024 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

486 3.6.2024 3.7.2024 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК ЯМБОЛ средно

487 3.6.2024 3.7.2024 5 ЛИДЕР ГОСТОПРИЕМСТВО ЯМБОЛ средно

488 3.6.2024 3.7.2024 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ средно

494 4.6.2024 28.6.2024 5 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН СЛИВЕН средно

495 5.6.2024 28.6.2024 5 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно

496 5.6.2024 28.6.2024 5 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно

496 5.6.2024 28.6.2024 1 ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА СЛИВЕН средно

497 5.6.2024 28.6.2024 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПЕРАТИВЕН СЛИВЕН висше

500 6.6.2024 28.6.2024 2 РАБОТНИК,ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН висше

501 7.6.2024 15.7.2024 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

503 10.6.2024 28.6.2024 2 ГЕОДЕЗИСТ СЛИВЕН средно

504 10.6.2024 28.6.2024 5 РАБОТНИК ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ СЛИВЕН средно

505 10.6.2024 28.6.2024 2 МАШИНИСТ ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ СЛИВЕН средно

506 10.6.2024 28.6.2024 2 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК СЛИВЕН средно/висше

509 11.6.2024 28.6.2024 3 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТУКЦИИ СЛИВЕН средно

510 11.6.2024 28.6.2024 3 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

511 11.6.2024 28.6.2024 3 БОЯДЖИЯ,СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно