Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.06.2024

, Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 3 седмици | 348

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование

420 7.5.2024 28.6.2024 2 ПОЧИСТВАЧ МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ СЛИВЕН основно

421 7.5.2024 28.6.2024 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно

422 7.5.2024 28.6.2024 2 ЛЕЯР СЛИВЕН основно

425 8.5.2024 28.6.2024 2 МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ СЛИВЕН средно

429 2.5.2024 1.7.2024 2 ИЗПЪЛНИТЕЛ-КАМЕРИЕР ОБЗОР средно

430 22.5.2024 1.7.2024 8 ИЗПЪЛНИТЕЛ-РАБОТНИК КУХНЯ ОБЗОР средно

441 16.5.2024 17.6.2024 4 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ/КАСИЕР СЛИВЕН средно

443 20.5.2024 21.6.2024 2 НАСТРОЙЧИК ММ С ЦПУ СЛИВЕН висше/средно

444 20.5.2024 21.6.2024 1 МЕНИДЖЪР КАЧЕСТВО СЛИВЕН висше

447 21.5.2024 28.6.2024 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР КОМБИНИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА СЛИВЕН средно

472 28.5.2024 28.6.2024 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ/КАСИЕР СЛИВЕН средно

476 28.5.2024 28.6.2024 1 ВОДАЧ, МОТОКАР СЛИВЕН средно

483 3.6.2024 28.6.2024 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

486 3.6.2024 3.7.2024 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК ЯМБОЛ средно

487 3.6.2024 3.7.2024 5 ЛИДЕР ГОСТОПРИЕМСТВО ЯМБОЛ средно

488 3.6.2024 3.7.2024 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ средно

494 4.6.2024 28.6.2024 5 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН СЛИВЕН средно

495 5.6.2024 28.6.2024 5 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно

496 5.6.2024 28.6.2024 5 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно

496 5.6.2024 28.6.2024 1 ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА СЛИВЕН средно

497 5.6.2024 28.6.2024 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПЕРАТИВЕН СЛИВЕН висше

500 6.6.2024 28.6.2024 2 РАБОТНИК,ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН висше

501 7.6.2024 15.7.2024 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

503 10.6.2024 28.6.2024 2 ГЕОДЕЗИСТ СЛИВЕН средно

504 10.6.2024 28.6.2024 5 РАБОТНИК ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ СЛИВЕН средно

505 10.6.2024 28.6.2024 2 МАШИНИСТ ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ СЛИВЕН средно

506 10.6.2024 28.6.2024 2 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК СЛИВЕН средно/висше

509 11.6.2024 28.6.2024 3 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТУКЦИИ СЛИВЕН средно

510 11.6.2024 28.6.2024 3 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

511 11.6.2024 28.6.2024 3 БОЯДЖИЯ,СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно

519 26.6.2024 25.6.2024 2 СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН средно

522 15.7.2024 1.7.2024 30 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГАВРАИЛОВО средно

523 1.9.2024 20.6.2024 1 УЧИТЕЛ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА СЛИВЕН висше

524 1.9.2024 20.6.2024 1 УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН СЛИВЕН висше

525 1.9.2024 20.6.2024 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП СЛИВЕН висше

526 1.9.2024 26.6.2024 1 ДОМАКИН СЛИВЕН средно

527 1.9.2024 26.6.2024 1 ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР (АСД) СЛИВЕН висше

528 12.6.2024 12.7.2024 3 НАВИВАЧ МАКАРИ И БОБИНИ СЛИВЕН средно

529 14.6.2024 26.6.2024 11 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ СЛИВЕН основно

531 14.6.2024 26.7.2024 2 РАБОТНИК ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ СЛИВЕН средно

532 14.6.2024 26.7.2024 2 ВОДАЧ, МОТОКАР СЛИВЕН средно

533 14.6.2024 21.6.2024 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

533 14.6.2024 21.6.2024 1 КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН висше