Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.06.2024

, Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 3 седмици | 656

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование

420 7.5.2024 28.6.2024 2 ПОЧИСТВАЧ МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ СЛИВЕН основно

421 7.5.2024 28.6.2024 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно

422 7.5.2024 28.6.2024 2 ЛЕЯР СЛИВЕН основно

425 8.5.2024 28.6.2024 2 МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ СЛИВЕН средно

429 2.5.2024 1.7.2024 2 ИЗПЪЛНИТЕЛ-КАМЕРИЕР ОБЗОР средно

430 22.5.2024 1.7.2024 8 ИЗПЪЛНИТЕЛ-РАБОТНИК КУХНЯ ОБЗОР средно

472 28.5.2024 28.6.2024 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ/КАСИЕР СЛИВЕН средно

483 3.6.2024 28.6.2024 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

486 3.6.2024 3.7.2024 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК ЯМБОЛ средно

487 3.6.2024 3.7.2024 5 ЛИДЕР ГОСТОПРИЕМСТВО ЯМБОЛ средно

488 3.6.2024 3.7.2024 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ средно

494 4.6.2024 28.6.2024 5 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН СЛИВЕН средно

495 5.6.2024 28.6.2024 5 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно

496 5.6.2024 28.6.2024 5 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно

496 5.6.2024 28.6.2024 1 ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА СЛИВЕН средно

497 5.6.2024 28.6.2024 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПЕРАТИВЕН СЛИВЕН висше

500 6.6.2024 28.6.2024 2 РАБОТНИК,ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН висше

501 7.6.2024 15.7.2024 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

503 10.6.2024 28.6.2024 2 ГЕОДЕЗИСТ СЛИВЕН средно

504 10.6.2024 28.6.2024 5 РАБОТНИК ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ СЛИВЕН средно

505 10.6.2024 28.6.2024 2 МАШИНИСТ ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ СЛИВЕН средно

506 10.6.2024 28.6.2024 2 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК СЛИВЕН средно/висше

509 11.6.2024 28.6.2024 3 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТУКЦИИ СЛИВЕН средно

510 11.6.2024 28.6.2024 3 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

511 11.6.2024 28.6.2024 3 БОЯДЖИЯ,СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно

519 26.6.2024 25.6.2024 2 СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН средно

522 15.7.2024 1.7.2024 30 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГАВРАИЛОВО средно

526 1.9.2024 26.6.2024 1 ДОМАКИН СЛИВЕН средно

527 1.9.2024 26.6.2024 1 ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР (АСД) СЛИВЕН висше

528 12.6.2024 12.7.2024 3 НАВИВАЧ МАКАРИ И БОБИНИ СЛИВЕН средно

529 14.6.2024 26.6.2024 11 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ СЛИВЕН основно

531 14.6.2024 26.7.2024 2 РАБОТНИК ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ СЛИВЕН средно

532 14.6.2024 26.7.2024 2 ВОДАЧ, МОТОКАР СЛИВЕН средно

535 17.6.2024 25.6.2024 1 СОРТИРОВАЧ ПОЩА СЛИВЕН средно

535 17.6.2024 25.6.2024 1 ЕКСПЕДИТОР ПОЩА СЛИВЕН средно

535 17.6.2024 17.7.2024 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ СЛИВЕН средно

538 17.6.2024 31.7.2024 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СЛИВЕН висше

542 18.6.2024 31.7.2024 2 ДЕЗИНФЕКТОР СЛИВЕН средно

543 18.6.2024 18.7.2024 2 ЗАГОТВИТЕЛ БИЛКИ СЕЛИМИНОВО основно

545 18.6.2024 26.7.2024 2 ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно

550 19.6.2024 25.6.2024 1 УЧИТЕЛ БЕЛ СЛИВЕН висше

551 19.6.2024 25.6.2024 1 УЧИТЕЛ ФРЕНСКИ ЕЗИК СЛИВЕН висше

552 19.6.2024 25.6.2024 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП СЛИВЕН висше

553 19.6.2024 25.6.2024 1 ЧИСТАЧ ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН основно

556 20.6.2024 26.7.2024 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

557 4.7.2024 3.7.2024 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СЛИВЕН средно

558 20.6.2024 26.7.2024 4 ПЕРАЧ ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СЛИВЕН средно

559 20.6.2024 26.7.2024 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР КОМБИНИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА СЛИВЕН средно

560 20.6.2024 26.7.2024 6 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

561 1.9.2024 28.6.2024 1 ЧИСТАЧ ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно