Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 03.07.2024

, Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 седмица | 445

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование

443 20.5.2024 19.7.2024 1 ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО СЛИВЕН висше

444 20.5.2024 19.7.2024 2 НАСТРОЙЧИК ММ С ЦПУ СЛИВЕН средно

479 1.6.2024 12.7.2024 5 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

486 3.6.2024 13.7.2024 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК ЯМБОЛ средно

487 3.6.2024 13.7.2024 5 ЛИДЕР ГОСТОПРИЕМСТВО ЯМБОЛ средно

488 3.6.2024 13.7.2024 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ средно

494 3.6.2024 19.7.2024 5 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН СЛИВЕН средно

495 5.6.2024 19.7.2024 5 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно

496 5.6.2024 19.7.2024 5 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно

497 5.6.2024 19.7.2024 1 ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА СЛИВЕН средно

498 5.6.2024 19.7.2024 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

501 7.6.2024 15.7.2024 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

510 11.6.2024 11.7.2024 3 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно

510 11.6.2024 11.7.2024 3 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

511 11.6.2024 11.7.2024 3 БОЯДЖИЯ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно

528 12.6.2024 12.7.2024 2 НАВИВАЧ МАКАРИ И БОБИНИ СЛИВЕН средно

531 14.6.2024 26.7.2024 2 РАБОТНИК ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ СЛИВЕН средно

532 14.6.2024 26.7.2024 2 ВОДАЧ, МОТОКАР СЛИВЕН средно

535 17.6.2024 17.7.2024 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ СЛИВЕН средно

542 18.6.2024 31.7.2024 2 ДЕЗИНФЕКТОР СЛИВЕН средно

543 18.6.2024 18.7.2024 2 ЗАГОТВИТЕЛ БИЛКИ СЕЛИМИНОВО основно

545 18.6.2024 26.7.2024 2 ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно

550 1.9.2024 3.7.2024 1 УЧИТЕЛ БЕЛ

556 20.6.2024 26.7.2024 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

557 4.7.2024 3.7.2024 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СЛИВЕН средно

558 20.6.2024 26.7.2024 4 ПЕРАЧ ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ СЛИВЕН средно

559 20.6.2024 26.7.2024 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР КОМБИНИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА СЛИВЕН средно

560 20.6.2024 26.7.2024 6 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

568 1.9.2024 5.7.2024 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА И ИТ СЛИВЕН висше

569 1.7.2024 26.7.2024 1 КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

570 1.9.2024 5.7.2024 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА И ИТ СЛИВЕН висше

574 2.9.2024 8.7.2024 3 УЧИТЕЛ ЦОУД, НАЧАЛЕН ЕТАП СЛИВЕН висше

575 2.9.2024 8.7.2024 1 ЧИСТАЧ ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно

577 2.9.2024 10.7.2024 1 ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ СЕЛИМИНОВО средно

578 2.9.2024 10.7.2024 1 ЧИСТАЧ ХИГИЕНИСТ СЕЛИМИНОВО средно

579 2.9.2024 10.7.2024 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЕЛИМИНОВО средно

582 1.7.2024 3.7.2024 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СЛИВЕН висше