Сливен. Новини от източника. Последни новини

Български червен стартира раздаването на хранителни помощи и хигиенни продукти на нуждаещи се граждани от община Нова Загора

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 седмица | 212

Български червен кръст

В изпълнение на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. Европейски социален фонд плюс Операция BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“, Български Червен кръст стартира раздаването на индивидуални пакети с хранителни и хигиенни продукти на нуждаещи се граждани в община Нова Загора.

В програмата са включени 1509 нуждаещи се граждани от община Нова Загора, като включените в списъците на Агенцията за социално подпомагане, са разделени на две групи – едночленни и двучленни семейства, тричленни и по-големи семейства.

Едночленните и двучленни семейства ще получат по един пакет с хигиенни продукти:

Тоалетен сапун - 1 бр., Препарат за почистване на под - 1 бр., Препарат за измиване на съдове - 1 бр, Тоалетна хартия - 1 опаковка, Шампоан за коса и тяло - 1 бр., Паста за зъби - 1 бр., Перилен препарат за тъкани - 1 бр., Четка за зъби - 1 бр. Дамски хигиенни материали: Брой опаковки, съгласно списък на РДСП.

По 1 един пакет с хранителни продукти: Стерилизирани месни консерви - говеждо в собствен сос - 1 бр.; Стерилизирани месни консерви - говежди кюфтета в бял сос - 1 бр.

Тричленните и по-големи семейства ще получат два пакета с хигиенни продукти както следва;

Пакет 1 - Тоалетен сапун - 1 бр., Препарат за почистване на под - 1 бр., Препарат за измиване на съдове - 1 бр, Тоалетна хартия - 1 опаковка, Шампоан за коса и тяло - 1 бр., Паста за зъби - 1 бр., Перилен препарат за тъкани - 1 бр., Четка за зъби - 1 бр.

Пакет 2: Тоалетен сапун - 2 бр., Препарат за почистване на под - 2 бр., Препарат за измиване на съдове - 2 бр, Тоалетна хартия - 2 опаковки, Шампоан за коса и тяло - 2 бр., Паста за зъби - 2 бр., перилен препарат за тъкани - 2 бр., четка за зъби - 2 бр.

2. Дамски хигиенни материали: Брой опаковки, съгласно списък на РДСП .

Освен това ще получат и два пакета с хранителни продукти както следва:

Пакет 1: Стерилизирани месни консерви - говеждо в собствен сос - 1 бр.; Стерилизирани месни консерви - говежди кюфтета в бял сос - 1 бр.

Пакет 2: Стерилизирани месни консерви - говеждо в собствен сос - 2 бр.; Стерилизирани месни консерви - говежди кюфтета в бял сос - 2 бр.

Продуктите се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни.

В община Нова Загора помощите ще се получават в два временни пункта – пункт № 1 в Младежкия дом, ет. 1 и пункт № 2 в кв. ”Шести”, ул.”Освобождение” № 1 - от 2 юли до 25 юли 2024 г.

Както вече е известно от предходните години, списъците се изготвят от Агенцията за социално подпомагане. Тази година право на подпомагане по програмата имат:

1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2023 г./2024 г.);

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД.

3. лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ.

4. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД.

5. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.

6. лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.

7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

Община Нова Загора