Сливен. Новини от източника. Последни новини

Регионален исторически музей - Сливен с одобрен проект зa археологически проучвания

, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди 2 дни | 145

Снимка 1

Регионален исторически музей - Сливен за поредна година успя да спечели проект в група II от Програмата за финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация на Министерството на културата на Република България. Проектът е насочен към недеструктивно археологическо проучване - издирване на археологически обекти, което тази година ще се проведе в землището на с. Гергевец, община Сливен. Целта на проучването е регистрирането на неизвестни недвижими паметници на културата, отбелязването им в автоматизираната информационна система Археологическа карта на България, запознаване на местните хора с миналото на родните им места, с цел популяризиране и опазване на културното наследство. В теренните издирвания ще участват учени и студенти от Нов български университет, както и доброволци от чужбина.

Вторият проект, с който РИМ-Сливен кандидатства за държавно финансиране по програмата, е за продължаване на археологическите разкопки на късноантичната и средновековна крепост „Туида“. Проектът е класиран в списъка на изчакващите допълнително финансиране.

Резултатите от тазгодишната сесия по Програмата за финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация са огромен успех за РИМ-Сливен поради ежегодното намаляване на средствата и увеличаващата се конкуренция.

Поздравления за екипа, изготвил и изпълняващ проектите!

Снимки