Сливен. Новини от източника. Последни новини

Определeни са кандидатите за Националния съвет на децата от област Сливен

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 2 дни | 79

Комисия-НСД

Четири кандидатури за членове на Националния съвет на децата от област Сливен бяха определени днес. Изборът се проведе от комисия, председателствана от Фатме Мустафова - заместник областен управител на област Сливен. В нейния състав влизат още: Веселина Седларска (писател и журналист), Галя Вълчева-Германова (РЗИ), Емил Николов (ОДМВР), Ники Комедвенска (поет и педагог), Радостина Манчева (РДСП) и Ралица Василева (РУО).

Комисията разгледа предложенията, постъпили от училищни форми за самоуправление и младежки съвети в общините. След като се запозна с биографиите и мотивационните писма на кандидатите, за членове на Националния съвет на децата от област Сливен бяха определени: Галена Стоянова, Димитър Митев, Зарина Симеонова и Мейрем Мустафова. Комисия в Държавна агенция за закрила на детето ще избере един от тях за титулярен член на съвета, а един ще бъде негов заместник.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с децата.